ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജി വി എച് എച് എസ് ഗേൾസ് നടക്കാവ് സ്കൂളിലെ യു പി സെക്ഷനിൽ ഈ ദിനം വിപുലമായി ആചരിച്ചു.
സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സന്തോഷ്‌ സർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
പോൾ സർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു. ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന സന്ദേശം നല്‍കുന്ന ഒരു ഡാൻസ് കുട്ടികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും, ടീച്ചേർസ്ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷനും അവതരിപ്പിച്ചു.
ജെ ആർ സി കാഡറ്റ്സ് ഉം ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp