കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ് ജില്ലാ സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ നെറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗവ :എച് എസ് എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ വിജയികളായി. സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഡോ . എൻ പ്രമോദ് സാർ വിജയികളെ അഭിനന്ദിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp