മജ്‌ലിസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 10- ന് വൈകീട്ട് 3.30 യോടെ ആരംഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ നിന്നും 15 വിദ്യാർത്ഥികളെ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് .15 വിദ്യാർത്ഥിങ്ങളിൽ നിന്നും 12 വിദ്യാർത്ഥികളെ ആണ് ടീമിൽ സ്ഥിരമാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.ഫിസികൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ റഫീഖിന്റെയും അസിസ്റ്റന്‍റ്  പ്രൊഫസർ ഷമ്മാസ്സിൻ്റെയും നേതൃത്തൊത്തിലാണ് മജ്‌ലിസ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രേത്യേക പരിശീലനം കോളേജിൽ നൽകുന്നതാണ്. കായിക വിഭാഗത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കോളേജ് മാനേജ്മെന്‍റ്  വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp