കോഴിക്കോട് റെവന്യു ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂളിലെ 9-ആം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അർജുൻ ദാസ് കെ.എം യോഗ്യത നേടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp