മികവാർന്ന സദസ്സോടെ ഫ്രഷേഴ്‌സ് എംപവർമെന്‍റ്  പ്രോഗ്രാമിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മലബാർ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ്
ആയിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ മുഖ്യതിഥിയായ ഇന്‍റർനാഷണൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ കസാക് ബെഞ്ചാലി ട്രെയിനിങ് നയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp