2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര പരീക്ഷയില്‍ 60% ല്‍ കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുളള കേരള ഷോപ്‌സ് ആൻ്റ്  കമേഴ്‌സ്യല്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റ്  തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നു. യോഗ്യരായിട്ടുളള അംഗങ്ങള്‍ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം ബോര്‍ഡിൻ്റെ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ നവംബര്‍ 30 നകം അപേക്ഷിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 0483 2734409.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp