കീസ് ഹോട്ടൽ മലബാർ ഗേറ്റ് ബൈ ലെമൺ ട്രീ ഹോട്ടൽസ് ജനറൽ മാനേജർ അനിൽ ജി നായർ മുഖ്യാതിഥിയായ പരിപാടിയിൽ ഉൽഘാടന പ്രസംഗം ജെ ഡി ടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മക്ബൂൽ ടി കെ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
WhatsApp